eKanban Automatizuje Vaše dodávky materiálu

Také občas ztrácíte Kanban kartičky nebo hledáte prázdné kontejnery?

Potenciální možnosti selhání v ručních kanbanových systémech jsou rozmanité. Kartičky se mohou ztratit, mohou být nečitelné, nebo mohou být nechtěně zaměněny. Příkazy k žádostem mohou být zaznamenány pozdě, mohou být špatně pozamenány nebo doručeny na nesprávné místo. Důsledem těchto základních chyb může být i přerušení výrobního procesu. Některé problémy lze vyřešit rychle a manuálně, jiné z nich vyžadují dočasné zastavení výroby - to vše z důvodu, že potřebné materiály nebyly dostupné na místě kde být měly. Téměř všem těmto chybám lze snadno předejít, pokud automatizujete své procesy Kanban!

hidden: Box: grey

Náš nexy eKanban systém může být odpovědí pro:

  • Monitorování požadavků v reálném čase
  • Automatické doplňování zásob
  • Obecný přehled úplného vnitřního toku materiálu
  • Zkracování dodacích lhůt a ostranění nadměrných zásob
  • Prevence nadměrného nebo nedostatečného naskladnění
  • Značné zmenšení prostoru pro selhání "lidského faktoru"

Kontrolujte svůj tok materiálu pomocí našeho systému eKanban

Aplikace našich řešení k plánování a správě kartiček Kanban a výrobních procesů je flexibilní a individuálně přizpůsobitelná. Kontrolní kartičky Kanban jsou uložené v softwaru a jsou propojeny s bezdrátovým senzorem sWave.NET®. Jakmile je kontejner vyjmut z přihrádky Kanban, aktivuje se bezdrátový světelný senzor, který odešle signál přes bezdrátovou síť do systému řízení toku materiálu. Systém eKanban tak automaticky registruje odebrání kontejneru a informuje tak systém správy pomocí své integrované logiky.

Systém řízení poté reaguje na příkaz k žádosti objednáním doplňovacích materiálů (například zasláním automatického „běžce linky“, který má být doručen do příslušné přihrádky). Neustálé sledování každé police v každé přihrádce znamená, že příslušný senzor zaregistruje a sdělí příchod nových krabic. Všechny procesy a přepínací události se tak zaznamenávají v reálném čase a jsou  vizualizovány na konfigurovatelném řídicím panelu. Uživatelé se mohou sami rozhodnout, které výrobní haly, řídicí smyčky a materiály mají být spravovány. Nechat věci náhodě již není tou správnou volbou!

Významné body

Automatické dodávky materiálu

Připravovat ručně tištěné karty Kanban pro řízení výrobních procesů a materiálového toku je již záležitost minulosti. Nainstalujte si inteligentní nexy senzory na  válečkové dopravníky uvnitř přihrádek eKanban. Výsledkem jsou zcela automatické dodávky materiálu do montážních míst a pracovních stanic.

Redukce nákladů

Digitalizace a automatizace procesů dodávek materiálu znamenají kratší dodací lhůty pro doplňování. To vám umožní předejít nadbytečným zásobám a nechtěným přerušením procesů. Tím se výrazně sníží vaše náklady na vnitřní logistiku.

Hladká integrace a individuální konfigurace

Integrujte hladce svoji oborovou úroveň do stávajících IT systémů a přizpůsobte vizualizaci všem procesům intuitivně dle vašich vlastních potřeb. Bezdrátové systémy od společnosti Steute lze používat společně s dalšími bezdrátovými sítěmi, a to  bez vzájemného narušování. Bezdrátové systémy jsou univerzální také pro pozdější aktualizace či rozšiřování.

Nepřerušovaný tok dat a transparentnost procesu v reálném čase

Plná digitální vizualizace vašeho systému eKanban v reálném čase znamená, že máte vždy kompletní přehled, který Vám umožní dokonalé plánování a řízení vašich procesů. Individuální analýzy a statistiky založené na klíčových ukazatelích výkonu (KPI), které jsou pro vás relevantní, vám dále pomohou vyhodnotit tok materiálu.

Přizpůsobená nexy eKanban řešení

Každá společnost má své vlastní individuální výrobní procesy, díky nimž je výběr systému eKanban velmi odlišný. Vyvíjíme proto řešení podle individuálních procesních požadavků zákazníka, s přihlédnutím k požadovanému stupni integrace a automatizace.

Spojte se s námi?

Prosím, kontaktujte nás!

Ing. Magdalena Synková
Sales Engineer
REM-Technik s.r.o.

+420 548 140 050
+420 739 201 739 (mobile)
magdalena.synkova@rem-technik.cz