Bezdrátová technologie sWave.NET®

Společně s sWave.NET® steute představuje další logický krok k integraci spínačů a senzorů v prostředí průmyslových dat.

Tato bezdrátová technologie s extrémně vysokou dostupností a s extrémně nízkou spotřebou energie, stanovuje nové standardy pro bezdrátový přenos dat, zejména pokud jde o efektvitu nákladů, rozsah, spolehlivost přenosu a životnost baterie.

Do bezdrátového systému sWave.NET® je možné integrovat několik stovek spínačů a senzorů, které pracují současně a na jendom místě. Všechna data z integrovaných komponentů jsou bezpečně přenášena přes přístupové body do příslušného IT systému. Brána sWave.NET® (s instalovaným Sensor Bridge) je centrálním komunikačním rozhraním pro celou síť senzorů. Jako převodník médií propojuje bezdrátové senzory a spínače s TCP/IP sítěmi. Sensor Bridge propojuje různé přizpůsobené aplikace s bezdrátovou sítí a data z bezdrátových senzorů (pomocí standardních protokolů), a také umožňuje správu celé sítě bezdrátových senzorů.

Významné body
  • Několik stovek senzorů a spínačů v rámci jedné bezdrátové sítě
  • Bezlicenční bezdrátová technologie
  • Spolehlivost na velké vzdálenosti: až 60 m uvnitř a 700 m venku
  • Jendoduchá integrace co existující LAN bez samostatného prostoru IP adres
  • Nízké konfigurační úsilí díky dynamické samoorganizaci
Wireless encryption

The sWave.NET® wireless system has a secure design, hindering both passive recording of telegrams and active hacking of the overall system.

Telegram counters are used as protection against replay attacks (recording and passing on of radiocommunication) and are dynamically enabled at the beginning of a communication. As protection against sniffing (detection of structures such as addresses and switching information), as well as against active hacking, the wireless telegrams are additionally encrypted using AES-128. This is a block encryption, a minimum telegram length of 128 bits = 16 bytes needed.

Spravujte svou vlastní bezdrátovou síť

Vytvořte si vlastní kampusovou síť a vyhněte se nákladům a problémům s ochranou dat v sítích spravovaných poskytovateli třetích stran.

Extrémně nízká spotřeba energie

Dosáhněte energetické účinnosti s nejdelší životností dobíjecí baterie ze všech řešení LPWAN. Spotřeba energie u sWave.NET® komponentů je až čtyřikrát nižší než u ostatních LPWAN řešení, například u LoRa®.

Světová schválení pro sWave.NET®

sWave.NET® používá celosvětově volně dostupné bezlicenční bezdrátové frekvence v rozsahu sub-GHz. Jelikož každá země má svá vlastní nařízení ohledně rádiových frekvencí, je nutné schválení v každé zemi.

Certifikovaná zařízení dávají živatelům jistotu, že jsou spolehlivá a v souladu s příslunými směrnicemi. Všechny certifikáty lze zobrazit a sáthnout na stránce "Downloads".

Následující mapa znázorňuje všechna světová schválení pro bezdrátovou technologii sWave.NET®.

  • SW868: Evropa a Čína
  • SW915: USA, Kanada, Mexiko a Austrálie
  • SW917: Brazílie
  • SW922: Japonsko

Aplikace: Digitální správa produkce a spotřebního materiálu

Typické aplikace v souladu s průmyslem 4.0 a IoT lze nalézt v oblasti intralogistiky - například v systémech eKanban, automatických asistovaných vozidlech (AGV) a systémech Andon.
Nepřerušovaný tok informací a řízení digitální výroby jsou klíčovými předpoklady pro automatizovanou výrobu vysoce kvalitních produktů v malém množství.

sWave.NET® sítě jsou například využívány v automobilovém, leteckém a elektronickém průmyslu. Díky oznámení o stavu zásob v reálném čase a okamžité komunikaci se skladem a výrobou zajistíte, že vaše zásoby budou doplněny efektivně a spolehlivě. Kromě toho mohou bezdrátovou síť senzorů spravovat samotní operátoři nebo systémoví integrátoři.

Senzory

Kromě elektromechanických bezdrátových spínačů (polohové spínače, nožní spínače, tahové lankové spínače, ...) je také možné integrovat bezdrátové snímače (např. Magnetické snímače) a bezdrátová ovládací zařízení do sítí sWave.NET®.

»Backbone« sítě: Přístupové body

Přístupové body jsou instalovány v celé přenosové zóně a komunikují s bezdrátovými přepínači a senzory. Každý přístupový bod může přijímat signály od cca. 100-200 přepínačů. Když přepínač nebo senzor odešle signál, jsou přístupové body adresovány v předem definovaném pořadí. Pokud by přenos selhal na prvním přístupovém bodu, je adresován druhý atd. To zaručuje extrémně vysokou spolehlivost přenosu.

Sensor Bridge

Sensor Bridge spojuje signály přijímané přístupovými body a předává informace prostřednictvím několika standardních protokolů. Má grafické uživatelské rozhraní pro snadnou konfiguraci a monitorování celé infrastruktury sWave.NET®.

Připojení prostřednictvím více rozhraní API

Prostřednictvím rozhraní XML nebo JSON Sensor Bridge přenáší Steute všechna data přepínání a senzorů v reálném čase. Zde si zákazník vezme nezpracovaná data a pomocí API použije vlastní obchodní logiku. Spínací a senzorová data spolehlivě poskytuje Steute Sensor Bridge.

Připojení k zákaznické infrastruktuře

Další úrovní je integrace spínacích a senzorových dat přes nexy ERP konektor do zákaznického ERP, PPS nebo WMS, synchronně nebo asynchronně a v reálném čase. Podporujeme nejen SAP, ale i další systémy a můžeme se navíc připojit k systémům dodavatelů.

Spojte se s námi?

Prosím, kontaktujte nás!

Ing. Magdalena Synková
Sales Engineer
REM-Technik s.r.o.

+420 548 140 050
+420 739 201 739 (mobile)
magdalena.synkova@rem-technik.cz