Bezdrátový aktuátor RF Rx-NET-4S-A

Bezdrátový aktuátor se používá ke spínání vybraných elektrických spotřebičů. Pomocí 4 výstupů mohou být přepínány různé funkce. Bezdrátový systém sWave.NET® a Sensor Bridge jednoduše a snadno připojí reléový aktuátor do systému. Sensor Bridge slouží jako centrální databáze pro správu stavu výstupů. REST-API poskytuje jako standardní funkci zajištění kontroly výstupů a funkci vyžádání nových aktualizací přes http(s).

Významné body
  • Integrace do bezdrátového systému sWave.NET®
  • 4 nezávisle spínané reléové výstupy
  • Varianty s relém či s výstupem optočlenu
  • Extrémně nízká spotřeba energie (méně než 20 mA), proto velmi vhodný pro mobilní aplikace

S bezdrátovým aktuátorem lze v aplikacích typu Andon spínat spotřebiče, jako například kontrolky. Vzhledem k extrémně nízké spotřebě energie aktuátorů se spotřebiče používájí také v mobilních AGV, aby se prodloužila doba provozu těchto vozidel. Například může být AGV probuzen reléovým aktuátorem z režimu hlubokého spánku. V pravidelných intervalech (obvykle 1 minuta) jsou reléovým přijímačům posílány informace o stavu potřebné k aktivaci AGV pomocí bezdrátového systému.

Spojte se s námi?

Prosím, kontaktujte nás!