Bezdrátový modul RF Rx-NET-4S-A 48V / 24V

Bezdrátový modul se používá ke spínání vybraných elektrických spotřebičů. Má čtyři samostatné výstupy, které lze použít k ovládání různých funkcí. Bezdrátový systém sWave.NET® a Sensor Bridge jednoduše a snadno připojí bezdrátový modul do systému. Sensor Bridge slouží jako centrální databáze pro správu stavu výstupů. REST-API poskytuje jako standardní funkci zajištění kontroly výstupů a funkci vyžádání nových aktualizací přes http(s).

Významné body
  • Integrace do bezdrátového systému sWave.NET®
  • 4 nezávisle spínané reléové výstupy
  • Použitelný bez napěťového transformátoru s napájecím napětím 24 V nebo 48 V
  • Varianty s relém či s výstupem optočlenu
  • Extrémně nízká spotřeba energie (méně než 20 mA), proto velmi vhodný pro mobilní aplikace

S bezdrátovým modulem lze v aplikacích typu Andon spínat spotřebiče, jako například kontrolky. Vzhledem k extrémně nízké spotřebě energie modulů se spotřebiče používájí také v mobilních AGV, aby se prodloužila doba provozu těchto vozidel. Například může být AGV probuzen bezdrátovým modulem z režimu hlubokého spánku. Speciálně pro tento účel byla vyvinuta varianta 48 V, která je kompatibilní s palubním zdrojem. Lze ji použít bez napěťového transformátoru. Připojení k systému AGV prostřednictvím výstupů optočlenů dále zlepšuje energetickou účinnost.

Spojte se s námi?

Prosím, kontaktujte nás!

Ing. Magdalena Synková
Sales Engineer
REM-Technik s.r.o.

+420 548 140 050
+420 739 201 739 (mobile)
magdalena.synkova@rem-technik.cz