Bezdrátový modul RF UBR-NET

V oblasti intralogistiky tento bezdrátový modul se samostatnými spínacími výstupy usnadňuje správu a spínání různých signalizačních zařízení. Může také fungovat jako doplněk s podporou IIoT pro světla zásobníku, který po aktivaci centrálním IT systémem prostřednictvím dálkového ovládání, vizualizuje poruchy nebo hrozící nedostatek materiálu.prostřednictvím dálkového ovládání vizualizuje poruchy nebo hrozící nedostatek materiálu.

Významné body
  • Bezdrátový modul lze používat bez přídavného napájení
  • Ovládání až čtyřbarevných signálních světel nezávisle na umístění
  • Rychlá a snadná modernizace a dovybavení stávajících signálních světel

Spínací výstupy bezdrátového modulu (RF UBR) jsou normal open (NO) kontakty a lze je snadno konfigurovat prostřednictvím webového rozhraní senzorového můstku.

Bezdrátový modul může být připojen k síti 85V-230V AC. Pak je schopen dodávat energii potřebnou pro signalizační věž s až čtyřmi barvami. Odpadají tak dodatečné náklady, například na další napájecí zdroj. Díky integrovanému napájecímu zdroji RF UBR lze signální světla instalovat kdekoli, nezávisle na signalizačních kabelech. Pomocí RF UBR lze také rychle a snadno modernizovat již existující signalizační věže. K dispozici je také varianta pro připojení k napájecím sítím 24 V-DC pro stroje a zařízení.

Bezdrátový modul může být také nasazen pro řízení mobilních vozidel AGV a logistiky semaforů v provozovně, čímž se zabrání kolizi vozidel pracujících ve stejnou dobu.

Spojte se s námi?

Prosím, kontaktujte nás!

Ing. Magdalena Synková
Sales Engineer
REM-Technik s.r.o.

+420 548 140 050
+420 739 201 739 (mobile)
magdalena.synkova@rem-technik.cz