Přístupové body RF RxT-NET

Přístupové body společně tvoří základní infrastrukturu bezdrátové sítě. Jsou zodpovědné za komunikaci se senzory, zařadí všechny informace a nasměrují je na Sensor Bridge, který pak komunikuje s aplikačním softwarem. 

Významné body
  • Malý, robustní, odolný proti vibracím
  • Jednoduché nastavení
  • Neomezená prostorová rozšiřitelnost
  • Dlouhý dosah radia (700 m venku, cca 50 m uvnitř)
  • Minimální konfigurace díky dynamické samoorganizaci

Přístupové body jsou instalovány po celé přenosové zóně, aby byla zaručena spolehlivá komunikace s každým bezdrátovým senzorem. Jeden přístupový bod může přijímat signály od cca 100 senzorů.

Přístupový bod je zodpovědný za určité snímače, které jsou automaticky určeny mostem senzorů v závislosti na měřené intenzitě pole. Když senzor vysílá signál, komunikuje s příslušnými přístupovými body v předem určeném pořadí. Pokud by selhal přenos do prvního přístupového bodu, je posílám automaticky do druhého atd. Díky rostoucímu počtu přístupových bodů dosahuje tento postup maximální spolehlivosti přenosu. 

Napájení je zajištěno z externího zdroje nebo pomocí PoE (Power over Ethernet) pomocí přídavného modulu. Příkon přístupového bodu je <2 watty. Robustní a prachotěsné pouzdro přístupových bodů (třída krytí IP 20) je také činí vhodnými pro použití v drsném průmyslovém prostředí. 

Technická data
Síťové rozhraní
10/100 Base-T Ethernet přes RJ45
Softwarové rozhraní
XML přes HTTP(S), konfigurace přes prohlížeč
Protokol
sWave.NET®
Frekvence
868,3 MHz (EU, Švýcarsko) nebo 915 MHz (USA, Kanada a Mexiko) nebo 917 MHz (Brazílie) nebo 916,5 MHz (Japonsko)
Anténa
SMA zásuvný konektor pro externí anténu
Zdroj napájení
24 VDC (zásuvný napájecí zdroj)
Stupeň krytí
IP 20
Okolní teplota
0 °C … +55 °C
Montáž
šroubový spoj nebo magnetická objímka

Spojte se s námi?

Prosím, kontaktujte nás!

Ing. Magdalena Synková
Sales Engineer
REM-Technik s.r.o.

+420 548 140 050
+420 739 201 739 (mobile)
magdalena.synkova@rem-technik.cz