Mobilní regál eKanban s AGV systém

Na cestě k „velikosti dávky 1“ se v továrně organizace materiálních požadavků na čas, místo a množství stále více dynamizuje. Aby bylo možné za těchto podmínek stále poskytovat plně automatizované dodávky, jsou výhody automatizovaných řešení eKanban kombinovány s mobilitou automaticky řízených vozidel (AGV). Výsledné vlaky se plně automaticky pohybují továrnou na principu „mléčného běhu“ a dodávají potřebný materiál na správné místo ve správný čas.

Významné body
  • Spolehlivá komunikace s mobilními jednotkami
  • Celková automatizace dodávek materiálu
  • Maximální flexibilita při změně výrobního procesu
  • Optimální dodávka materiálů, i při výrobě v sekvenci
  • Trvalá transparentnost dat v reálném čase

Vzrůstající rozmanitost variant a individualizace zakázek v automobilovém průmyslu způsobily, že dodávky materiálu do montážních míst již nejsou dostačující. Místo toho musí být nyní materiál také dodán ve správném pořadí pro montáž daného vozidla. Mobilní AGV, vybavené inteligentními čidly, zde pracují jako automatizovaní „střelci“, kteří dodávají jednotlivým montážním místům doplnění potřebná k dokončení konkrétní výrobní zakázky.

Kromě jeho využití jako běžce, může AGV také fungovat jako mobilní FIFO stojan přímo vedle montážního místa. Takto může být regál použit na několika různých pracovních stanicích, jak vyžaduje výroba, což znamená další optimalizaci dodavatelského řetězce nezávisle na individualizaci produktu. Spolehlivá integrace dat senzorů je zde klíčovým předopkladem pro efektivní řízení toku mobilního materiálu.

Spojte se s námi?

Prosím, kontaktujte nás!

Ing. Magdalena Synková
Sales Engineer
REM-Technik s.r.o.

+420 548 140 050
+420 739 201 739 (mobile)
magdalena.synkova@rem-technik.cz