Koncepční návrh a projektové řízení

Projekty, jejichž cílem je optimalizovat procesy ve vaší společnosti, musí být stejně individuální jako vlastní produkce, pokud má být dosaženo požadovaného úspěchu, jako je snížení nákladů nebo zlepšení stability procesu. S ohledem na individualitu věříme, že úspěšný projekt začíná bezplatnou osobní konzultací ve vaší společnosti. To vám umožní poznat nás lépe, zatímco my můžeme získat první dojem z vaší logistiky a výrobních procesů. Dalším krokem je koncepční návrh a zpracování řešení založeného na systému WSN pro vaši společnost. To může zahrnovat například workshop o analýze procesu, který umožní společnou analýzu stávající výrobní infrastruktury, aby bylo možné určit všechny silné a slabé stránky. Rovněž odhalí všechny příležitosti a pomůže definovat cíle pro implementaci vašeho nového WNS.

Podpoříme Vás nejen koncepčně, ale i spolehlivou implementací vašeho projektu štíhlého řízení. Můžeme vám poskytnout profesionální a zkušený tým projektového řízení, který vás bude provázet až do úspěšné dokončení projektu. Zvláštní důraz je kladen na poskytování osobního kontaktního partnera po celou dobu trvání vašeho projektu - i mimo něj. Zaručujeme tak, že odborné znalosti a metodické základy, které poskytujeme vaší společnosti, jsou vždy v souladu s vašimi individuálními požadavky.

Spojte se s námi?

Prosím, kontaktujte nás!

Ing. Magdalena Synková
Sales Engineer
REM-Technik s.r.o.

+420 548 140 050
+420 739 201 739 (mobile)
magdalena.synkova@rem-technik.cz