Systém

Pro plné využití optimalizačního potenciálu vaší výroby je zapotřebí ucelené a přesně fungující řešení digitalizace. Aby celý systém splňoval nejvyšší úroveň flexibility a funkčnosti, je třeba dokonale zkombinovat odpovídající průmyslově vhodné prvky.

Proto si zakládáme na standardizovaných technologiích použitelných pro různé aplikace, které již v praxi ve výrobních halách prokázaly svou spolehlivost. Současně máme k dispozici rozsáhlý sortiment špičkových bezdrátových senzorů a aktorů - všechny certifikované podle mezinárodních norem. Předkonfigurované softwarové moduly usnadňují bezproblémovou integraci dat ze senzorů do stávajících IT systémů.

Naším cílem je poskytnout zákazníkům efektivní a spolehlivé řešení v každé fázi procesu implementace i aktivního provozu. Proto vám poskytujeme veškeré naše odborné znalosti a podporujeme vás množstvím volitelných služeb.

Významné body
  • Možnost snadného přidání dalších softwarových modulů
  • Snadná integrace přizpůsobených aplikací
  • Univerzální použití díky koexistenci a integraci
  • Celkový systém vhodný pro mezinárodní použití
  • Certifikováno podle platných průmyslových norem

Modulární design softwaru umožňuje realizovat velmi odlišné aplikace pomocí jediné bezdrátové infrastruktury. Zároveň jsou k dispozici předkonfigurované softwarové moduly pro bezproblémovou integraci do stávajících IT systémů. Centrálním komunikačním rozhraním pro celou síť senzorů je software Sensor Bridge. Ten propojuje různé zákaznické aplikace s bezdrátovými senzory a účastníky a také usnadňuje správu celé bezdrátové sítě.

Software

Průmyslový počítač Revolution Pi (RevPi) jsme parametrizovali tak, aby dokonale vyhovoval požadavkům systému a byl ideálním hardwarem pro software Sensor Bridge. RevPi umístěný ve štíhlém a robustním pouzdře na horní liště splňuje průmyslové normy a je standardně instalován v rozváděči. V závislosti na zvoleném provozním režimu lze průmyslový počítač použít také pro redundantní provoz. RevPi je komponenta navržená společností steute a může být nahrazena jinými průmyslovými počítači.

Raise your device management to the next level with the user-friendly nexy app. With just a few clicks you can manage and control all your field devices from your location – and all information is transferred in real time.

Device management app

Předpokladem vysokého výkonu integrovaných systémů je optimální plánování a implementace bezdrátové infrastruktury. Základem našeho digitálního řešení je bezdrátová infrastruktura, která propojuje terénní úroveň se senzorovým můstkem. Kvalitní tok informací je realizován pomocí přesně umístěných přístupových bodů.

Infrastruktura bezdrátové

Od komplexních řešení až po robustní spínače a senzory: sortiment výrobků steute je velmi rozmanitý. Kromě standardních řad výrobků s dlouhou životností a osvědčené elektromechanické technologie může naše digitální síťové řešení zahrnovat také vývoj na míru.

Senzory a aktory

Spojte se s námi?

Prosím, kontaktujte nás!

Ing. Magdalena Synková
Sales Engineer
REM-Technik s.r.o.

+420 548 140 050
+420 739 201 739 (mobile)
magdalena.synkova@rem-technik.cz