Hosting softwaru

Jako platformu pro provoz softwaru Sensor Bridge nabízí společnost steute Revolution PI (RevPI), průmyslový počítač (IPC) předkonfigurovaný speciálně pro tuto aplikaci - a dokonale vhodný pro širokou škálu instalací.Kromě softwaru Sensor Bridge poskytuje tato brána broker MQTT, který pracuje paralelně jako komunikátor mezi komponentami, konfigurační rozhraní pro parametry zařízení a také možnost instalace dalších softwarových modulů.

Pokud je třeba zvýšit provozní bezpečnost celého systému, může být paralelně spuštěn klastr IPC. Pokud dojde k selhání hardwarového prvku, zůstane pak celý systém funkční i bez manuálního zásahu. Alternativou k předem nakonfigurovanému systému RevPI je možnost nainstalovat a provozovat software Sensor Bridge a další moduly jako docker kontejnery v rámci stávající serverové infrastruktury.

Spojte se s námi?

Prosím, kontaktujte nás!

Ing. Magdalena Synková
Sales Engineer
REM-Technik s.r.o.

+420 548 140 050
+420 739 201 739 (mobile)
magdalena.synkova@rem-technik.cz