eKanban Automatisering van uw materiaalvoorziening

Bent u uw Kanban-kaarten kwijt of zoekt u naar uw leeggoed?

De mogelijke storingsbronnen bij het gebruik van handmatige Kanban-processen zijn talrijk: Kaarten kunnen verloren raken, niet worden gelezen of worden gewoon per ongeluk verwisseld. Behoeftemeldingen worden te laat geregistreerd of verkeerd ingeboekt en op de verkeerde plaats afgeleverd. De gevolgen van deze eenvoudige fouten kunnen verstoringen in het productieproces zijn, die snel kunnen worden verholpen door handmatig ingrijpen. In het ergste geval kunnen ze echter leiden tot een kortstondige productiestilstand - simpelweg omdat het benodigde materiaal op de montageplaats ontbreekt. De meeste van deze fouten kunnen echter worden vermeden door uw Kanban-processen te automatiseren!

hidden: Box: grey

Dan is ons nexy eKanban-systeem voor u de juiste keuze:

  • Behoeftemeldingen in realtime
  • Automatische navulling
  • Overzicht over de gehele interne materiaalstroom
  • Verkorte materiaalaanvullingstijden en minder overcapaciteiten
  • Bescherming tegen overvulling of leegloop
  • Uitsluiting van de "menselijke fout”

Regel uw materiaalstroom met ons eKanban-systeem

De toepassing voor de planning en besturing van de verschillende Kanban-regelcircuits en productieprocessen is flexibel en kan aan de specifieke wensen van de klant worden aangepast De in de software opgeslagen regelcircuits, Kanbans en partijgroottes zijn gekoppeld aan de draadloze sWave.NET®-sensoren. Zodra een bak uit het Kanban-rek wordt gehaald, wordt bijv. een draadloze fotocel geactiveerd en een signaal via het draadloze systeem naar de materiaalstroomregeling gestuurd. Het eKanban-systeem registreert automatisch de verwijdering en maakt aan de hand van de achterliggende logica bijvoorbeeld een behoeftemelding in materiaalbeheer aan.

Het doelsysteem activeert als reactie op de behoeftemelding de bijpassende aanvulorder, bijvoorbeeld doordat een automatische "linerrunner" de vulling van het betreffende rek overneemt. Door de continue bewaking van de status van het rek wordt ook het vullen van het rek onmiddellijk gedetecteerd en weer doorgegeven door de bijbehorende sensor. Alle processen en schakelgebeurtenissen worden zo in real time geregistreerd en gevisualiseerd op een configureerbaar dashboard. De gebruiker bepaalt zelf welke taken, regelcircuits of materialen hem interesseren. Laat niets meer aan het toeval over!

Highlights

Automatische materiaaltoevoer

Het is afgelopen met die gedrukte Kanban-kaarten voor de handmatige regeling van productieprocessen en materiaalstromen. Rust uw rollenbanen in het eKanban-rek uit met intelligente nexy-sensoren om de montage- en werkplekken volautomatisch van materiaal te voorzien.

Kostenreductie

Door de digitalisering en automatisering van uw materiaaltoevoerprocessen kunt u de levertijden voor de materiaalaanvulling verkorten. Op deze manier kunt u zowel overcapaciteiten als onderbrekingen voorkomen en zo uw intralogistieke kosten aanzienlijk verlagen.

Volledige integratie en afzonderlijke configuratie

Integreer uw veldniveau naadloos in de bestaande IT-systemen en pas de in kaart gebrachte processen intuïtief aan uw behoeften aan. Draadloze steute-systemen kunnen parallel aan andere draadloze netwerken storingsvrij worden gebruikt en naar behoefte universeel worden aangepast en uitgebreid.

Continue gegevensstroom en procestransparantie in real time

Door het volledig digitaal in kaart brengen van de eKanban-processen in real time hebt u altijd overzicht en kunt u uw processen optimaal plannen en controleren. Afzonderlijke analyses en statistieken op basis van de voor u relevante key performance indicators (KPI's) ondersteunen u bij de bepaling van uw materiaalstromen.

Voorbeelden voor nexy eKanban-oplossingen

Zo specifiek als de productieprocessen van verschillende bedrijven kunnen zijn, zo verschillend zijn de daadwerkelijke eKanban-systemen. Afhankelijk van de desbetreffende afzonderlijke procesvereisten ontwikkelen we oplossingen die zijn afgestemd op de gewenste mate van integratie en automatisering, evenals op de lokale omstandigheden van de klant.

Persoonlijk advies?

Praat met ons!

Ton Kanters
Director
fortop automation & energy control bv

+31 627095604
tks@fortop.nl