eKanban Automatyzacja dostaw materiałów

Czy czasami gubisz karty Kanban lub musisz szukać pustych kontenerów?

Istnieje wiele możliwych źródeł zakłóceń podczas korzystania z ręcznych procesów Kanban: karty są gubione, nie można ich odczytać lub są po prostu przypadkowo podmieniane. Powiadomienia o zapotrzebowaniu materiałowym przychodzą z opóźnieniem lub są niepoprawnie wysyłane i dostarczane do niewłaściwej lokalizacji. Problemy często można szybko rozwiązać za pomocą ręcznej interwencji, ale czasami mogą one prowadzić do tymczasowego zatrzymania produkcji - a wszystko dlatego, że niezbędne materiały nie znajdują tam, gdzie znajdować się powinny. Większości tych błędów można łatwo się ustrzec, automatyzując procesy Kanban!

hidden: Box: grey

Nasz nexy eKanban to właściwy wybór dla Ciebie:

  • Monitorowanie zapotrzebowania na materiały w czasie rzeczywistym
  • Zautomatyzowane uzupełnianie zapasów
  • Pełny przegląd wewnętrznych przepływów materiałów
  • Skrócenie czasu dostaw i eliminacja nadwyżek
  • Zapobieganie zarówno przemagazynowaniu, jak i niedoborom magazynowym
  • Znaczne zmniejszenie ryzyka wystąpienia "błędu ludzkiego"

Kontroluj przepływ materiałów dzięki naszemu systemowi eKanban

Zastosowanie naszego rozwiązania do planowania i zarządzania różnymi pętlami Kanban oraz procesami produkcyjnymi jest łatwe i elastyczne. Pozwala jednocześnie na wprowadzanie indywidualnych rozwiązań. Pętle kontrolne, Kanbany i wielkości partii przechowywane w oprogramowaniu korelują z bezprzewodowymi czujnikami sWave.NET®. Natychmiast po wyjęciu pojemnika z regału Kanban aktywowany jest czujnik (np. radiowy czujnik optyczny) i sygnał sterujący jest przesyłany za pośrednictwem sieci radiowej do informatycznego systemu kontroli przepływu materiałów. W taki sposób system eKanban automatycznie rejestruje usunięcie kontenera i informuje system zarządzania, dzięki wykorzystaniu zintegrowanej logiki.

System zarządzania gospodarką magazynową reaguje następnie na przesłane zapotrzebowanie materiałowe, zamawiając dostawę żądanych części czy podzespołów do konkretnego regału Kanban. Ciągłe monitorowanie wszystkich półek we wszystkich regałach oznacza, że odpowiedni czujnik zarejestruje również moment przybycia nowych pojemników i poinformuje o tym fakcie. Wszystkie procesy i zdarzenia są zatem rejestrowane w czasie rzeczywistym, a także wizualizowane na konfigurowalnym pulpicie nawigacyjnym. Użytkownicy mogą sami decydować, które hale produkcyjne, pętle sterowania i materiały powinny być objęte takim nadzorem. Nie pozostawiaj niczego przypadkowi!

Najważniejsze cechy

Automatyczne dostawy materiałów

Nigdy więcej drukowanych kart Kanban do ręcznej kontroli procesów produkcyjnych i przepływu materiałów! Wyposaż przenośniki rolkowe na regałach eKanban w inteligentne czujniki nexy, aby zapewnić w pełni automatyczne dostawy materiałów do punktów montażowych i stanowisk roboczych.

Redukcja kosztów

Dzięki cyfryzacji i automatyzacji procesów zaopatrzenia materiałowego skracasz czas niezbędny na uzupełnienie materiału. W ten sposób możesz zapobiec zarówno nadmiarowi, jak i niedoborowi materiałów, a tym samym znacznie obniżyć koszty intralogistyki i produkcji.

Bezproblemowa integracja i indywidualna konfiguracja

Bezproblemowo zintegruj działy produkcyjne z istniejącymi systemami informatycznymi przedsiębiorstwa i intuicyjnie dostosuj wizualizację wszystkich procesów do własnych potrzeb. Systemy radiowe steute mogą współistnieć bez zakłóceń z innymi sieciami bezprzewodowymi, a w razie potrzeby mogę być one modernizowane i elastycznie rozbudowywane.

Nieprzerwany przepływ danych i przejrzystość procesu w czasie rzeczywistym

Dzięki kompletnemu cyfrowemu mapowaniu procesów eKanban w czasie rzeczywistym zawsze masz w nie pełny wgląd. Dzięki temu możesz optymalnie planować i kontrolować swoje procesy. Zindywidualizowane oceny i statystyki oparte na kluczowych dla Ciebie wskaźnikach efektywności (KPI) wspierają cię w ocenie przepływu materiałów.

Indywidualne rozwiązania Nexy eKanban

Systemy eKanban są tak indywidualne, jak indywidulane są procesy produkcyjne w różnych przedsiębiorstwach. Chcąc sprostać konkretnym wymaganiom stawianym przez naszych Klientów, opracowujemy rozwiązania o pożądanym poziomie integracji i automatyzacji, mając przy tym na uwadze lokalne uwarunkowania.

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania?

Skontaktuj się z nami!

Piotr Leśkiewicz
Dyrektor ds. sprzedaży

+48 501 222 208
piotr.leskiewicz@steute.pl