Bezprzewodowy czujnik laserowy RF LDS-SPOT

Dzięki bezprzewodowym czujnikom laserowym można wykrywać  na większe odległości wszelkie obiekty, niezależnie od ich koloru, materiału lub powierzchni. Ułatwia to bezkontaktowe monitorowanie przestrzeni. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wielkogabarytowych nośników ładunku (LLC), palet lub innych dużych środków transportu towarów. Czujniki optyczne umożliwiają niezawodne wykrywanie obiektów, choć same nie znajdują się w przestrzeni roboczej, lecz nad nią lub obok niej. Dzięki temu można uniknąć na przykład szkód spowodowanych kolizjami z wózkami widłowymi.

Najważniejsze cechy
  • Niezawodny monitoring na odległość do 10 m
  • Czujnik jest montowany powyżej monitorowanego obszaru i dlatego nie jest źródłem zakłóceń dla ludzi lub maszyn
  • Obiekty mogą być wykrywane niezależnie od rodzaju powierzchni i materiału
  • Elastyczny montaż za pomocą uniwersalnego uchwytu

Czujnik jest zintegrowany z całym systemem za pośrednictwem modułu radiowego RF 96 BU. Do jednego modułu radiowego można podłączyć do czterech czujników laserowych, za pomocą kabla Y. Umożliwia to, przykładowo, pomiar poziomu napełnienia sąsiadujących nośników ładunku. Instalacja za pomocą adaptera Y może być realizowana zarówno w konfiguracji gwiazdy, jak i w postaci układu magistrali szeregowej, składającej się z kilku czujników laserowych.

RF LDS-SPOT jest standardowo montowany nad monitorowanym obszarem. Zabezpiecza to czujnik przed uszkodzeniem, a jednocześnie pozwala uniknąć zakłócania pracy ludzi lub maszyn. Wykrywanie odbywa się za pomocą pomiaru impulsu świetlnego („optical time of flight”) i może być sparametryzowane za pomocą Sensor Bridge dla dystansu do 10 m.

Bezprzewodowy czujnik montowany jest za pomocą uniwersalnego uchwytu umożliwiającego elastyczny montaż i precyzyjne pozycjonowanie – niezależnie od tego, czy czujnik znajduje się pod sufitem, na bocznej ścianie czy w innym miejscu.

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania?

Skontaktuj się z nami!

Piotr Leśkiewicz
Dyrektor ds. sprzedaży

+48 501 222 208
piotr.leskiewicz@steute.pl