Oprogramowanie eKanban

Oprogramowanie eKanban digitalizuje, integruje i automatyzuje procesy Kanban. Dzięki wykorzystaniu różnych czujników, przełączników i punktów dostępu, stanowiących komponenty systemu nexy, możemy wyeliminować wady ręcznych procesów Kanban i zautomatyzować rezerwacje materiałów w systemie ERP. Nasze interfejsy ułatwiają przesyłanie żądań materiałowych w czasie rzeczywistym i bez konieczności ręcznego wprowadzania danych do systemu ERP.

Najważniejsze cechy

  • Kastomizowana integracja i dopasowanie systemu do potrzeb
  • Połączenie z SAP za pomocą IDoc lub RFC
  • System sterowania z graficzną prezentacją danych przesyłanych w czasie rzeczywistym
  • Automatyczne powiadamianie o wąskich gardłach
  • Raportowanie za pomocą wskaźników KPI (kluczowych wskaźników efektywności, wykorzystywanych do oceny optymalnego przepływu materiałów)

Aplikacja do planowania i sterowania pętlami Kanban i procesami produkcyjnymi jest bardzo elastyczna i w pełni konfigurowalna. Przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze interfejs pozwala uniknąć czasochłonnych i kosztownych szkoleń. Pętle, Kanbany i wielkości poszczególnych partii materiałów przechowywane w systemie są skorelowane z bezprzewodowymi przełącznikami i czujnikami sWave.NET®. Gdy tylko dany pojemnik zostanie usunięty z regału eKanban, aktywowany jest np. bezprzewodowy czujnik optyczny. System eKanban automatycznie rejestruje usunięcie pojemnika i generuje sygnał zapotrzebowania na nowe materiały, zgodnie z zaprogramowaną logiką. Zautomatyzowany transporter odbiera zamówienie cyfrowo za pośrednictwem aplikacji eKanban i dostarcza zamówiony pojemnik do odpowiedniej lokalizacji. Uzupełnianie stanu materiałów na regale jest potwierdzane przez czujnik.

Wszystkie procesy i zdarzenia są zwizualizowane na konfigurowalnym pulpicie. Użytkownik decyduje, które obiekty, pętle Kanban lub materiały go interesują w danym momencie. Nie zostawiaj nic przypadkowi!

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania?

Skontaktuj się z nami!

Piotr Leśkiewicz
Dyrektor ds. sprzedaży

+48 (0)22 843 08 20 wew.106
piotr.leskiewicz@steute.pl