Mobilne regały eKanban w kombinacji ze zautomatyzowanymi pojazdami AGV

Wytwarzanie spersonalizowanych produktów jednostkowych („batch size 1”) na skalę przemysłową wymusza zwiększanie dynamiki w zakresie  gospodarki materiałowej. Aby możliwe było zapewnienie w pełni zautomatyzowanych dostaw, łączy się korzyści płynące z wykorzystania rozwiązań eKanban oraz z mobilności pojazdów AGV. Autonomiczne pociągi przewożące pojemniki z częściami przemieszczają się w pełni automatycznie po fabryce, dostarczając wymagane materiały we właściwe miejsce i we właściwym czasie.

Najważniejsze cechy
  • Niezawodna komunikacja z jednostkami mobilnymi
  • Pełna automatyzacja dostaw materiałów
  • Maksymalna elastyczność zmian w procesach produkcyjnych
  • Optymalizacja zaopatrzenia w materiały, także w przypadku produkcji opartej na filozofii "just-in-sequence"
  • Dostępność danych w czasie rzeczywistym

W przemyśle motoryzacyjnym coraz większa ilość dostępnych wariantów pojazdów samochodowych i indywidualizacja zamówień doprowadziły już do sytuacji, w której dostawa materiałów do punktów montażowych w systemie "just-in-time" nie jest już wystarczająca. Zamiast tego materiały muszą być teraz dostarczane w odpowiedniej kolejności, zgodnie z sekwencją montażu danego samochodu. Mobilne pojazdy AGV wyposażone w inteligentne czujniki funkcjonują tutaj jako automatyczni „strzelcy”, zaopatrując poszczególne punkty montażowe w podzespoły i części niezbędne do wykonania określonego zlecenia produkcyjnego.

AGV może również funkcjonować jako mobilny regał FIFO, dostępny bezpośrednio obok stanowiska montażowego. Może on przy tym obsługiwać kilka różnych stanowiskach pracy, co oznacza dalszą optymalizację łańcucha dostaw niezależnie od indywidualizacji danego produktu. Niezawodna transmisja danych z czujników do systemów sterowania produkcją jest tutaj kluczowym warunkiem skutecznego sterowania przepływem materiałów.

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania?

Skontaktuj się z nami!

Piotr Leśkiewicz
Dyrektor ds. sprzedaży

+48 501 222 208
piotr.leskiewicz@steute.pl