System

Celem pełnego wykorzystania potencjału drzemiącego w optymalizacji produkcji, konieczna jest całościowa i precyzyjnie dopracowana digitalizacja wybranych procesów. Aby cały system osiągnął najwyższy poziom elastyczności i funkcjonalności, odpowiednie elementy klasy przemysłowej muszą być idealnie ze sobą połączone.

Z tego powodu opieramy się na ustandaryzowanych technologiach, które można wykorzystać do różnych zastosowań i które sprawdziły się już w praktyce na halach produkcyjnych. Jednocześnie mamy dostęp do szerokiej gamy wysokiej jakości bezprzewodowych czujników i elementów wykonawczych, certyfikowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami. Bezproblemową integrację danych pochodzących z czujników z istniejącymi systemami IT przedsiębiorstwa osiąga się dzięki wykorzystaniu wstępnie skonfigurowanych modułów oprogramowania.

Naszym celem jest oferowanie Klientom wydajnego i niezawodnego rozwiązania. Dlatego udostępniamy bez ograniczeń naszą wiedzę techniczną i oferujemy wsparcie oparte o szeroką gamą usług dodatkowych.

Najważniejsze cechy
  • Możliwość łatwego dodawania kolejnych modułów oprogramowania
  • Spersonalizowane, proste w integracji aplikacje
  • Uniwersalne zastosowanie dzięki koegzystencji i integracji
  • Cały system może być używany na całym świecie
  • Certyfikowany zgodnie z aktualnymi standardami przemysłowymi

Oprogramowanie Sensor Bridge to centralny interfejs komunikacyjny dla całej sieci czujników. Łączy różne aplikacje specyficzne dla Klienta z siecią bezprzewodową i danymi z czujników bezprzewodowych, a także umożliwia zarządzanie całą siecią bezprzewodową. Modułowa struktura oprogramowania ułatwia dodawanie kolejnych funkcji.

Oprogramowanie Sensor Bridge

Przemysłowy komputer PC Revolution Pi (RevPi) jest przez nas optymalnie sparametryzowany pod kątem wymagań systemu i dlatego idealnie nadaje się jako sprzęt dla oprogramowania Sensor Bridge. Umieszczony w wąskiej i solidnej obudowie dostosowanej do montażu na szynie DIN, RevPi odpowiada standardom przemysłowym i jest zwykle instalowany w szafie sterowniczej. W zależności od wybranego trybu pracy komputer przemysłowy może być również używany do pracy w trybie redundancji. RevPi jest komponentem sugerowanym przez steute i może być zastąpiony przez inne komputery przemysłowe.

Raise your device management to the next level with the user-friendly nexy app. With just a few clicks you can manage and control all your field devices from your location – and all information is transferred in real time.

Device management app

Warunkiem wysokiej wydajności systemów sieciowych jest optymalne planowanie i wdrażanie infrastruktury bezprzewodowej. U podstaw naszego rozwiązania leży infrastruktura radiowa, łącząca dział produkcji czy logistyki z Sensor Bridge. Wymóg niezawodnego przepływu informacji realizowany jest dzięki optymalnie rozmieszczonym punktom dostępowym.

Infrastruktura sieci bezprzewodowej

Od kompletnych rozwiązań po solidne wyłączniki i czujniki: steute oferuje niezwykle zróżnicowane portfolio produktów. Oprócz trwałych produktów standardowych i sprawdzonych rozwiązań elektromechanicznych, nasz system bezprzewodowy może zawierać także kastomizowane elementy.

Czujniki i aktywatory

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania?

Skontaktuj się z nami!

Piotr Leśkiewicz
Dyrektor ds. sprzedaży

+48 501 222 208
piotr.leskiewicz@steute.pl