Oprogramowanie Sensor Bridge

Wszystkie zdarzenia operacyjne zbiegają się w oprogramowaniu Sensor Bridge, a następnie są stamtąd szybko i niezawodnie przesyłane do odpowiedniego, nadrzędnego systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Przepływ informacji może przebiegać w dowolnym kierunku: od czujników do dedykowanej aplikacji lub odwrotnie, z działu IT do odbiorników bezprzewodowych zainstalowanych np. w halach produkcyjnych.

Dzięki modułowej strukturze systemu można łatwo dodawać kolejne elementy oprogramowania, a systemy IT lub aplikacje specyficzne dla klienta można łatwo zintegrować z naszym cyfrowym rozwiązaniem. Jednocześnie oprogramowanie jest stale rozwijane w oparciu o opinie i sugestie użytkowników systemu, a także rozszerzane o dodatkowe funkcje i aplikacje. Regularne aktualizacje oznaczają, że system jest zawsze aktualny.

Sensor Bridge to menedżer serwisowy całego systemu. Oprogramowanie stanowi interfejs dla infrastruktury IT użytkownika. Łączy aplikacje specyficzne dla klienta z siecią bezprzewodową oraz danymi z bezprzewodowych czujników i elementów wykonawczych, a także umożliwia zarządzanie całą bezprzewodową siecią czujników. Wolna od zakłóceń, równoległa praca różnych aplikacji wykorzystujących wspólną infrastrukturę radiową pozwala na przypisanie poszczególnych zdarzeń IIoT do odpowiednich systemów docelowych.

Najważniejsze cechy
  • Integracja z dowolnym środowiskiem produkcyjnym
  • Intuicyjna konfiguracja przez stronę internetową, bez konieczności programowania
  • Bezpośrednie połączenie z istniejącymi systemami informatycznymi
  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki precyzyjnej kontroli dostępu do danych
  • Niezawodna redundancja
  • Aktualizacja czujników, aktywatorów i punktów dostępu drogą radiową, za pośrednictwem Sensor Bridge

Sensor Bridge oferuje pełną kontrolę nad całą infrastrukturą urządzeń pracujących w sieci bezprzewodowej. Radiowymi czujnikami i aktywatorami, a także punktami dostępowymi można zarządzać, parametryzować je i konfigurować za pośrednictwem webowego interfejsu użytkownika.

W module Sensor Bridge można utworzyć wielu klientów. Wszystkie aplikacje klienckie współdzielą infrastrukturę bezprzewodową z odpowiednimi punktami dostępowymi. Można uzyskać dostęp tylko do własnego użytkownika, co oznacza, że ​​grupy czujników i aktywatorów, a także powiadomienia adresowane do innych użytkowników, pozostają ukryte.

W razie potrzeby Sensor Bridge może być używany w trybie redundantnym, wykorzystującym trzy punkty dostępowe. Każdy z punktów ma zaimplementowaną własną diagnostykę błędów i jest połączony z dwoma pozostałymi komponentami. W ten sposób zagwarantowane jest ciągłe, wzajemne monitorowanie się urządzeń.

Sensor Bridge można zintegrować z dowolnym środowiskiem produkcyjnym, a także z istniejącymi systemami informatycznymi przedsiębiorstwa, takimi jak MES i ERP. Za pomocą elastycznych interfejsów można go dostosować do różnych funkcjonalności, takich jak eKanban, Andon, pojazdów AGV i kolumn sygnalizacyjnych. Aby móc połączyć szeroką gamę systemów, Sensor Bridge ma do dyspozycji wiele interfejsów komunikacyjnych, na przykład REST API, powiadomienia push JSON. Oferuje też komunikację przez interfejs OPC-UA lub Modbus TCP, ale także połączenie SAP przez RFC lub IDoc . Możliwe jest również wysyłanie powiadomień za pośrednictwem poczty e-mail, co oznacza, że ​​osoby odpowiedzialne mogą zostać natychmiast powiadomione i zaalarmowane w przypadku awarii.

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania?

Skontaktuj się z nami!

Piotr Leśkiewicz
Dyrektor ds. sprzedaży

+48 501 222 208
piotr.leskiewicz@steute.pl