Individuálně nastavitelné softwarové moduly

Požadavky na integraci IT v intralogistice jsou stejně rozmanité jako možnosti aplikací. Vnitřní a uživatelská rozhraní našeho systému jsou proto vyvíjena jako samostatné softwarové moduly, které je pak možné jednoduše integrovat a přizpůsobit podle potřeby.

Vizualizace usnadňuje plynulé pracovní postupy

Na mnoha pracovištích lze zobrazovat stavová hlášení a informace o toku materiálu, což přispívá k hladkému průběhu pracovních procesů a odpovídá na otázky, jako jsou: "Je pozice x obsazena?", "Kdy byla paleta naposledy uložena na tomto místě?", "Máme ještě dostatek materiálu?", "Jak dlouho nám vydrží zásoba?". "Kdy bude ..x.. doplněno?" nebo "Jak dlouho byl tento produkt na pozici x?". Pomocí univerzálního vizualizačního modulu lze příslušné přehledy zobrazit na libovolném počtu monitorů. Stačí k tomu standardní prohlížeč.

Připojení k systému SAP prostřednictvím konfigurovatelných rozhraní

Pro připojení systémů ERP, jako je SAP, nabízíme konektor SAP RFC, speciální softwarový modul, který lze přizpůsobit příslušné konfiguraci systému ERP. Kdykoli dojde k událostem, jako je například odstranění malé zásobníku ze stojanu eKanban, mohou být data IDOC přenesena do systému SAP pomocí RFC.

Přizpůsobení jednotlivých rozhraní

Software Sensor Bridge standardně obsahuje různá rozhraní, např. REST API, Modbus TCP a přenos spínacích informací prostřednictvím http POST. Kromě toho lze realizovat nespočet dalších rozhraní nebo datových formátů. Příkladem může být přenos dat ve formátu XML prostřednictvím rozhraní SOAP nebo realizace klienta či serveru OPC UA pro komunikaci nebo prezentaci spínacích stavů. V případě potřeby lze pro každou novou aplikaci vytvořit individuální řešení uživatelských rozhraní.

Spojte se s námi?

Prosím, kontaktujte nás!

Ing. Magdalena Synková
Sales Engineer
REM-Technik s.r.o.

+420 548 140 050
+420 739 201 739 (mobile)
magdalena.synkova@rem-technik.cz