Sensor Bridge Software

Všechny provozní události se sbíhají v softwaru Sensor Bridge a jsou pak rychle a spolehlivě předávány do příslušného nadřazeného systému. Tok informací probíhá oběma směry: od senzorů k příslušnému aplikačnímu softwaru nebo naopak od IT k bezdrátovým aktorům v terénu.

Díky modulární struktuře systému lze snadno přidávat další softwarové moduly a do našeho digitálního řešení pro dílny lze snadno integrovat specifické IT systémy nebo aplikace zákazníka. Zároveň je náš software na základě zpětné vazby od zákazníků neustále vyvíjen a rozšiřován o další funkce a aplikace. Díky pravidelným aktualizacím je systém vždy aktuální, a to i během probíhajících operací.

Software Sensor Bridge je správcem služeb celého systému. Software je rozhraním k infrastruktuře IT uživatele. Propojuje specifické aplikace zákazníka s bezdrátovou sítí, daty bezdrátových senzorů i aktérů a také usnadňuje správu celé bezdrátové senzorové sítě. Bezproblémový paralelní provoz různých aplikací prostřednictvím společné rádiové infrastruktury lze realizovat také přiřazením jednotlivých událostí IIoT k příslušným cílovým systémům.

Významné body
  • Integrace do jakéhokoli prostředí produkce
  • Intuitivní webová konfigurace bez nutnosti programování
  • Přímé napojení na stávající IT systémy
  • Nejvyšší úroveň zabezpečení díky přesné kontrole přístupu k datům
  • Spolehlivý redundantní provoz
  • Aktualizace senzorů, aktérů a přístupových bodů "over-the-air" (OTA) prostřednictvím Sensor Bridge

Sensor Bridge nabízí kompletní kontrolu nad celou infrastrukturou zařízení v bezdrátové síti. Bezdrátové senzory a odběratele, stejně jako přístupové body, lze spravovat, parametrizovat a konfigurovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní.

V softwaru Sensor Bridge lze vytvořit více klientů. Všechny zákaznické aplikace sdílejí bezdrátovou infrastrukturu s příslušnými přístupovými body. Přístup má pouze vlastní uživatel, což znamená, že skupiny senzorů a aktérů, stejně jako oznámení pro ostatní uživatele, zůstávají skryté.

V případě potřeby lze software použít v redundantním provozním režimu tvořeného ze tří vstupů. Každý z modulů má k dispozici vlastní diagnostiku poruch a je propojen s dalšími dvěma komponenty. Vzájemné sledování je tak zaručeno po celou dobu.

Sensor Bridge lze integrovat jak do provozu, tak do stávajících IT systémů, jako jsou MES a ERP. Prostřednictvím flexibilních rozhraní jej lze přizpůsobit různým aplikacím, jako jsou eKanban, Andon, automaticky řízená vozidla (AGV) a Stack light. Sensor Bridge má k dispozici širokou škálu komunikačníchnástrojů pro připojení nejrůznějších systémů, například REST API, JSON push notifikace nebo komunikaci přes rozhraní OPC UA či Modbus TCP, ale také připojení SAP přes RFC nebo IDoc. Oznámení je možné zasílat také e-mailem, což znamená, že v případě poruchy mohou být odpovědné osoby okamžitě informovány a upozorněny.

Spojte se s námi?

Prosím, kontaktujte nás!

Ing. Magdalena Synková
Sales Engineer
REM-Technik s.r.o.

+420 548 140 050
+420 739 201 739 (mobile)
magdalena.synkova@rem-technik.cz